ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
354260
Online User Online1
Today Today143
Yesterday Yesterday259
ThisMonth This Month5,103
LastMonth Last Month9,565
ThisYear This Year68,686
LastYear Last Year74,755

 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 
 
 
 

                                                                                                                

 

                                   ปรัชญา                                       วิสัยทัศน์
                                             “มุ่งสร้างครูดี มีความสามารถ                                จะเป็นต้นแบบในการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู 
                                       ฉลาดใช้ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาสังคม”                 และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

 

 

              

 

 

[12-09-61] ประกาศ เรือง โครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 


 

 

                    

 

 

 


เว็บไซต์หางานที่น่าสนใจ