ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
381793
Online User Online1
Today Today245
Yesterday Yesterday665
ThisMonth This Month10,921
LastMonth Last Month14,321
ThisYear This Year96,219
LastYear Last Year74,755

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

    

                                    

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

  

               

          

 

      

              

 

 


 

     

       

โครงการครุศาสตร์รวมใจรักองค์กร ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมไอธารา...

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  จัดโครงการสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอน ใน สถานศึกษา...

 นิทรรศการ หลงรักสุขภาพดี เพื่อสุขที่ยั่งยืน ของสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561

 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน 1,2 ภาคเรียนที่ 2/2561 
วันที่ 26 ตุลาคม 2561

 อ่านฉบับเก่า