ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
336643
Online User Online1
Today Today59
Yesterday Yesterday188
ThisMonth This Month6,398
LastMonth Last Month7,444
ThisYear This Year51,069
LastYear Last Year74,755

 

 

         

                      

 

 

                                                                                                               

                                  ปรัชญา                                      วิสัยทัศน์
                                             “มุ่งสร้างครูดี มีความสามารถ                                จะเป็นต้นแบบในการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู
                                       ฉลาดใช้ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาสังคม”                 และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 


 

 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Slider images
Slider images

              

 


 

 

                    

 

 

 


เว็บไซต์หางานที่น่าสนใจ