------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
744003
Online User Online1
Today Today72
Yesterday Yesterday411
ThisMonth This Month6,823
LastMonth Last Month6,758
ThisYear This Year6,823
LastYear Last Year118,255

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548