------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
711698
Online User Online2
Today Today285
Yesterday Yesterday218
ThisMonth This Month11,701
LastMonth Last Month20,184
ThisYear This Year92,773
LastYear Last Year105,952

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548