ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
837996
Online User Online1
Today Today47
Yesterday Yesterday233
ThisMonth This Month6,843
LastMonth Last Month7,340
ThisYear This Year6,843
LastYear Last Year93,973

   

คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
คณบดีคณะครุศาสาตร์

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ สุวรรณกิตติ

อาจารย์ ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง

อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต

 

อาจารย์แก้วตา  ริวเชี่ยวโชติ

รองศาสตราจารย์วิชัย  แหวนเพชร

นายสำเริง  กุจิรพันธ์

อาจารย์กนก ปิ่นตบแต่ง

นางสาวเกษรา  จูทอง