ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
364611
Online User Online4
Today Today97
Yesterday Yesterday661
ThisMonth This Month8,060
LastMonth Last Month7,394
ThisYear This Year79,037
LastYear Last Year74,755

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หัวหน้าสาขาวิชา (Head of Department)

 
อาจารย์แก้วตา  ริวเชี่ยวโชค
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
ผศ.สหะ  พุกศิริวงศ์ชัย
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
อาจารย์อรรถกร เวชการ
ตำแหน่ง: ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

 
อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
 
ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 

ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา

อาจารย์ ดร.จำรัส อินทลาภาพร
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
 
อาจารย์นลินทิพย์ คชพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา