ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

อาจารย์.ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
321176
Online User Online2
Today Today145
Yesterday Yesterday209
ThisMonth This Month4,865
LastMonth Last Month8,545
ThisYear This Year35,602
LastYear Last Year74,755

 

 

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3426-1064

โทรสาร. 0-3426-1064

เบอร์โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน

สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์   0-3426-1064, 0-3410-9300  ต่อ  3941