ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
336647
Online User Online1
Today Today63
Yesterday Yesterday188
ThisMonth This Month6,402
LastMonth Last Month7,444
ThisYear This Year51,073
LastYear Last Year74,755

 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการศึกษาสังเกตฯ สำหรับนักศึกษา คบ. 5 ปี