ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001102
Online User Online1
Today Today130
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,597
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,830
LastYear Last Year106,119

   

 

[11/04/2563] รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรค COVID-19 (Local Quarantine) จังหวัดนครปฐม new
   
[04/04/2563] เตรียมความพร้อมการเป็น Local Quarantine (สถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย) สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสโควิด 19 เพื่อคนจังหวัดนครปฐม new
   
[30/03/2563] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ COVID-19
(ฉบับที่ 5) (ปิดทำการชั่วคราว)
   
[23/03/2563] แบบบันทึกการรายงานตัวประจำวันสำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
[23/03/2563] แบบบันทึกการรายงานตัวประจำวันสำหรับนักเรียน/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
[23/03/2563] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4) (ปิดทำการชั่วคราว)
   
[18/03/2563] แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
   
[17/03/2563] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 2) (แนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19)
   
[05/03/2563] ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา บริจาคเงิน 20,000 บาท ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำหน้ากากอนามัยใช้เอง
   
[05/03/2563] สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไวรัสโคโรน่า (corona Virus) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
[04/03/2563] สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไวรัสโคโรน่า (corona Virus) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
[04/03/2563] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
   
[04/03/2563] ขอความร่วมมือผู้ปกครองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
   
[04/03/2563] ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
   
[03/03/2563] จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมใจทาหน้ากากอนามัยใช้เอง
   
[26/02/2563] กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19
   
[06/03/2563] Download NPRU Banner Coronavirus