ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
858791
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday2,552
ThisMonth This Month13
LastMonth Last Month12,634
ThisYear This Year27,638
LastYear Last Year93,973

   

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้(KM) ระดับคณะ และระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565