ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
995490
Online User Online2
Today Today5,857
Yesterday Yesterday10,962
ThisMonth This Month24,051
LastMonth Last Month7,421
ThisYear This Year58,218
LastYear Last Year106,119

   

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้(KM) ระดับคณะ และระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565