ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
390449
Online User Online1
Today Today694
Yesterday Yesterday685
ThisMonth This Month5,422
LastMonth Last Month14,155
ThisYear This Year104,875
LastYear Last Year74,755

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการครุศาสตร์รวมใจรักองค์กร เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรสายสนันบสนุนทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กรเป็นทีม ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไอธารา
สร้างอัลบั้มวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:25 น.
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 61 รูปภาพ
จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง