------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
554618
Online User Online1
Today Today259
Yesterday Yesterday198
ThisMonth This Month8,278
LastMonth Last Month7,571
ThisYear This Year41,645
LastYear Last Year115,174

   

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

QR code โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลเพื่อนำไปใช้ในการจัดากรเรียนการสอนร โครงการการสรา้งเครื่องมือวัดทักษะและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการพัฒนาคลังข้อสอบ (อบรม online)
สร้างอัลบั้มวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:12 น.
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 14 รูปภาพ
จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง