ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
1001084
Online User Online2
Today Today112
Yesterday Yesterday360
ThisMonth This Month4,579
LastMonth Last Month25,066
ThisYear This Year63,812
LastYear Last Year106,119

   

คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
คณบดีคณะครุศาสาตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว

รองศาสตราจารย์สหะ พุกศิริวงศ์ชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์

อาจารย์ ดร.อรพิณ พัฒนาผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร

ดร.สำเริง  กุจิรพันธ์

ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง

นางสาวเกษรา  จูทอง