ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
122737
Online User Online4
Today Today134
Yesterday Yesterday538
ThisMonth This Month3,849
LastMonth Last Month10,773
ThisYear This Year14,622
LastYear Last Year106,405

 

Slider images
Slider images

[10-11-2515] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

[04-11-2515] การเปิดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา  9  มาตรฐาน  เดือนพฤศจิกายน  2558