ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
93724
Online User Online1
Today Today261
Yesterday Yesterday499
ThisMonth This Month11,753
LastMonth Last Month12,806
ThisYear This Year92,014
LastYear Last Year1,710

 

Slider images
Slider images

[10-11-2515] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

[04-11-2515] การเปิดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา  9  มาตรฐาน  เดือนพฤศจิกายน  2558