Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
171225
Online User Online1
Today Today99
Yesterday Yesterday310
ThisMonth This Month8,598
LastMonth Last Month7,226
ThisYear This Year63,110
LastYear Last Year106,405

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

[22-06-2559] สาขาวิชาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอเชิญครู อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สนใจติดต่อ 085 559 5019, 086 393 8435 หรือ 034 261064
[22-06-2559] ประกาศคณะครุศาสตร์ ผู้ผ่านการอบรม 26-29 เม.ย. 59
[22-04-2559] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณวุฒิ (ก.พ. ระดับบัณฑิตศึกษา) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณวุฒิ (ก.พ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ระดับบัณฑิตศึกษา) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
[04-03-2559] ประกาศอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
[23-02-2559] ตารางคุมสอบกลางภาค
[10-11-2558] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
[04-11-2558] การเปิดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา  9  มาตรฐาน  เดือนพฤศจิกายน  2558
[14-10-2558] ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[01-10-2558] การเปิดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน เดือนตุลาคม 2558